Brekov

Predsedníčka miestneho spolku: Valéria Jacková