Brekov

Predsedníčka miestneho spolku: Bc. Jana Šepeľová