Černina

Predsedníčka miestneho spolku: Viera Karnajová