Dobrovoľníctvo

1434

DOBROVOĽNÍCTVO

Čo je dobrovoľníctvo?
Dobrovoľníctvo je jeden zo 7 princípov a jeden zo spôsobov podpory práce v SČK. Je motivované slobodnou vôľou človeka pomôcť zraniteľným ľuďom a nie túžbou po materiálnych či finančných ziskoch.
Kto je dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou SČK?
Dobrovoľníkom je osoba, ktorá sa pravidelne alebo príležitostne zúčastňuje aktivít SČK. Má konkrétnu danú úlohu, z ktorej jej vyplývajú určité očakávania, ktoré sa snaží SČK vo vlastnom záujme napĺňať.

 

Čo má dobrovoľník?

Čas a chuť pracovať a pomáhať.
Kontakty v lokálnych komunitách, vie čo daná komunita potrebuje.
Rôzne osobnostné predpoklady na vykonávanie určitých úloh.
Osobné skúsenosti a pracuje bez nároku na mzdu.
Možnosť výberu či sa stane členom SČK.
Možnosť získať adekvátny tréning.
Právo na osobnostný rast, aby bol schopný ujať sa ním akceptovanej úlohy.
Právo prijať alebo odmietnuť úlohu v zásade uplatnenia princípu dobrovoľnosti.

 

Čo môže dať SČK dobrovoľníkovi?
– priestor na sebarealizáciu
– náplň voľného času
– nové poznatky a vedomosti
– nové životné úlohy a skúsenosti
– stretnutia s novými ľuďmi
– má možnosť získať adekvátny tréning
– má právo na osobnostný rast, aby bol schopný ujať sa ním akceptovanej úlohy
– má právo prijať alebo odmietnuť úlohu v zásade uplatnenia princípu dobrovoľnosti

0