FINANČNÝ AUDIT 2016 a VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

Tu si môžete prezrieť alebo stiahnuť výročnú správu Slovenského Červeného kríža v Humennom a Správu nezávislého audítora za rok 2016.

http://redcross.sk//content/images/upload/image-1492073117-58ef3a9d0b314.pdf

http://redcross.sk//content/images/upload/image-1492074055-58ef3e47aee28.pdf

Ďalšie články