Perniky 2014

30 dobrovoľnkov sa zapojilo do balenia perníkov.