Pomaháme potravinami 2014

1.ročník charitatívnej zbierky „Pomáhame potravinami“ za nami. Ďakujeme všetkým ľudom, ktorí nás neobišli a prispeli. Veľké ďakujeme patrí aj 35 dobrovoľníkom a zároveň študentom zo Strednej zdravotníckej školy v Humennom, ktorí sa striedali po 1,5 hod, za pomoc.

Kaufland Slovenská republika a Slovenský Červený kríž spojili svoje sily a prostredníctvom spoločného projektu „Pomáhame potravinami“ zorganizovali celoslovenskú zbierku potravín.
V piatok 10. októbra sa široká verejnosť mohla zapojiť a prispieť potravinami pre sociálne slabých v ich regióne. Potraviny sa dali darovať v každej prevádzke Kauflandu na Slovensku.

Príjemcovia pomoci
Keďže obe spoločnosti majú svoje zastúpenie po celom území Slovenska, potraviny budú smerovať k ľuďom priamo v jednotlivých regiónoch. Potraviny dostanú najmä mnohopočetné rodiny s deťmi, sociálne slabší občania, seniori, núdzi.
Zapojenie dobrovoľníkov
Do celej akcie sa zapojílo takmer 500 dobrovoľníkov v rámci celého Slovenska. Toto číslo je vysoké a bez pomoci týchto ľudí, by sme projekt len ťažko vedeli realizovať v takomto meradle. Samozrejme za pomoci dobrovoľníkov budú potraviny aj distribuované.

Pomoc spoločnosti Kaufland Slovenská republika
Spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. okrem pripravovanej zbierky poskytla 9,5 tony potravín a pripravila 600 potravinových balíkov, ktoré v súčinnosti so Slovenským Čeveným krížom budú v októbri distribuované po celom Slovensku a sú určené pre rodiny s deťmi v sociálnej núdzi. Každá rodina si bude môcť z darovaných potravín pripraviť niekoľko plnohodnotných teplých jedál. Potraviny budú distribuované pri príležitosti Svetového dňa výživy.
História pomoci prostredníctvom potravín v Slovenskom Červenom kríži

SČK realizoval formu pomoci potravinami už počas krízy v 30. rokoch 20. storočia. Reagoval tak na potreby spoločnosti a zriaďoval vývarovne polievok, či distribuoval potraviny do chudobnejších regiónov. Takúto pomoc dokonca organizoval aj pre zahraničie.
Ak sa pozrieme bližšie k súčasnosti, SČK sa pred 13 rokmi inšpiroval inými národnými spoločnosťami a priniesol kampaň „Deň boja proti hladu“. Formou potravín tak pomáhame ľuďom, ktorí aj na Slovensku trpia hladom.
Okrem tejto kampane poskytujú počas celého roka mnohé naše územné spolky stravu pre seniorov v špecializovaných vývarovniach, aj s donáškou priamo domov. Týmto zabezpečujeme pre nich minimálne jedno teplé jedlo denne a v mnohých prípadoch aj jeden z mála sociálnych kontaktov, ktorý osamelí ľudia potrebujú.
Samozrejme, medzi nezabudnuteľné aktivity patrí aj distribúcia potravinových balíčkov.