Rozvoz šatstva pre utečencov

N.Z. SocialnyPrešov organizoval zbierku šatstva pre utečencov na Srbsko-Chorvátskej hranici. Do zbierky sa zapojil aj náš územný spolok.