Územná súťaž v poskytovaní prvej pomoci 2016.

Územná súťaž v poskytovaní prvej pomoci 2016.