Zdravotný dozor v Zbudskej Belej

Rekonštrukcia bojov z roku 1915