JARMOK 2014 a pomoc chorým, chudobným a ľuďom bez domova.

JARMOK 2014 a pomoc chorým, chudobným a ľuďom bez domova.

http://JARMOK 2014 a pomoc chorým, chudobným a ľuďom bez domova.

JARMOK 2014 a pomoc chorým, chudobným a ľuďom bez domova.

http://humenne.redcross.sk/aktivity_a_podujatia/perniky_2014

Ďalšie články