Kochanovce

Predsedníčka miestneho spolku: Jana Rusinková