Komunitné centrum

Centrum so zameraním na duševné zdravie, psychosociálnu podporu a zdravotné aktivity

Prevádzkovateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné

Adresa: Námestie slobody 16/41, 066 01 Humenné

Kontakty : 0911 557 292  help.he@redcross.sk

Cieľom  je prevádzkovať  centrum, ktoré poskytuje psychosociálnu podporu skupinám odídencov bezprostredne dotknutých Konfliktom a iným zraniteľným skupinám na území SR.

Zároveň poskytovať bezpečný a podporný priestor, podporovať komunitné spojenia a riešiť bežné problémy, ako je duševné zdravie, duševná pohoda a zdravotná prevencia.

Naše centrum tiež pracuje na preklenutí priepasti medzi vysídlenými a hostiteľskými komunitami a podporuje porozumenie a spoluprácu.

Aktivity slúžia na psychosociálnu intervenciu, kognitívnu rehabilitáciu, poskytovanie podpornej psychologickej terapie pri ťažkostiach, integráciu a spájanie komunít vytváraním pozitívnych medziľudských väzieb.

Ponuka služieb a aktivít:

Psychosociálna pomoc

 • Relaxačné aktivity a aktivity zamerané na mindfulness
 • Stretnutia na zvyšovanie povedomia o psychosociálnych témach a témach založených na potrebách
 • Psychologická prvá pomoc
 • Laické poradenstvo
 • Vzájomná podpora medzi seberovnými 
 • Podporné skupiny
 • Svojpomocné skupiny
 • Starostlivosť o zamestnancov a dobrovoľníkov
 • Psychoedukácia
 • Poskytovanie bezpečných odporúčaní
 • Advokácia základných potrieb
 • Sociálnén poradenstvo
 • Mobilné terénne programy
 • Spájanie rodín / obnovenie rodinných väzieb
 • Životné zručnosti na podpora zamestnateľnosti
 • Rekreačné a športové aktivity
 • Tvorivé dielne
 • Podporná terapia
 • Sociálna súdržnosť a integračné aktivity
 • Poskytovanie informácie o prístupe k zdravotnej starostlivosti na Slovensku
 • Pomôcť pri identifikácii miestneho praktického lekára resp. pomôcť s prístupom k špecializovaným lekárskym prehliadkam a nemocničným službám
 • Organizovanie dni zdravotnej prevencie na rôzne témy týkajúce sa zdravého životného štýlu, zdravej výživy, významu cvičenia, na tému zneužívania alkoholu/drog a iných návykových látok, osvetové stretnutia o rôznych chorobách, atď.)
 • Organizovanie informačných školení o prvej pomoci pre dospelých, deti a dojčatá.

Športové aktivity a zdravý životný štýl

 • Joga pre všetkých
 • Zdravá výživa
 • Športové a zábavné aktivity pre deti a tínedžerov
 • Rekreačná telesná výchova
 • Tvárová joga
 • Brušné tance

Vzdelávacie a zábavné aktivity pre deti a mamičky

 • Vzdelávacie aktivity pre deti
 • Konzultácie pre mamičky
 • Hry na rozvoj komunikačných schopností a integráciu

Komunitné aktivity pre seniorov

 • Záujmové stretnutia
 • Literárny večer
 • Poradenstvo
 • Dni zdravia pre seniorov

Tvorivé aktivity pre všetkých

 • Ručné práce
 • Recepty a kuchyňa
 • Komunitná záhrada

Jazykové kurzy

 • Hodiny slovenskej konverzácie pre Ukrajincov