Košarovce

Predsedníčka miestneho spolku : Katarína Pavurová