Kurz opatrovania

Komu je kurz určený?

Kurz je určený pre širokú  verejnosť.

  • záujemcom bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí avšak spĺňajúcich všetky podmienky pre zaradenia do kurzu,
  • záujemcom, ktorí absolvovali kurz opatrovania v menšom rozsahu ako požaduje zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a potrebujú splniť požiadavku kvalifikačné predpoklady pre vykonanie tejto služby,
  • pre fyzické osoby, ktoré už pracujú ako opatrovatelia, ale nespĺňajú kvalifikačné požiadavky v súlade so zákonom o sociálnych službách
  • záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu Opatrovateľa v rámci celej EÚ

Kapacita kurzu:

  • počet účastníkov kurzu je 20 osôb

Obsahová náplň kurzu:

teoretická časť: prednáška pre skupinu poslucháčov, diskusia

praktická časť: praktické ukážky pre poslucháčov, simulácia situácie, nácvik jednotlivého postupu  v malej skupine, rozbor konkrétneho prípadu, individuálny nácvik praktickej činnosti

odborná prax – skupiny po max 5 účastníkov, konkrétna realizácia činnosti poskytovaním opatrovateľskej starostlivosti priamo vo vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení, v zariadeniach sociálnych služieb

Rozsah kurzu:

  • celková doba kurzu je 226 hodín, z toho teoretická výučba v rozsahu 105 hodín, praktická výučba 43 hodín, odborná prax 72 hodín a na skúšky 6 hodín.

Miesto konania:

SČK, Územný spolok Humenné, Námestie slobody 41 (za budovou DP)

Na záver účastník dostane certifikát o absolvovaní kurzu v slovenskom a nemeckom jazyku.

Pre informácie o termínoch a prihlasovaní kontaktujte náš sekretariát na tel. +421 911 557 635