Ľubiša

Predsedníčka miestneho spolku: Mgr. Marta Fialová

Facebookova stránka miestného spolku:

https://www.facebook.com/pages/Slovensk%C3%BD-%C4%8Cerven%C3%BD-kr%C3%AD%C5%BE-miestny-spolok-%C4%BDubi%C5%A1a/1415889698706508?fref=ts