Miestne spolky

K 01.01.2020 je registrovaných 17 miestnych spolkov s členskou základňou. Nezanikol žiaden MS SČK. Na druhej strane boli obce, ktoré prejavili záujem založiť spolok SČK alebo obnoviť zašlú tradíciu. Viac spolkov je ochotných podporovať darcovstvo krvi, pomáhať slabším spoluobčanom, robiť prevenciu, participovať na verejnoprospešných aktivitách celého diania v obci a zapájať svojich príležitostných dobrovoľníkov do zmysluplnej činnosti v prospech lepšieho života.

Miestne spolky :

Baškove, Brekov, Černina, Hankovce, Hažín nad Cirochou, Humenné, Jasenov, Kamenica nad Cirochou, Kochanovce, Košarovce, Lackovce, Ľubiša, Modrá nad Cirochou, Myslina, Ptičie, Slovenská Volová a  Miestny spolok mládeže SČK Humenné

Najčastejšie aktivity:

 • Odbery krvi v spolupráci s OÚ.
 • Účasť na zbierkach SČK
 • Spolupráca s inými organizáciami v obci, napr. Dobrovoľná požiarna ochrana, Jednota dôchodcov.
 • Organizovanie letných denných táborov.
 • Spolu podieľanie sa na rôznych verejnoprospešných aktivitách, ukážky prvej pomoci a zabezpečenie zdravotnej služby.
 • Návštevy pre osamelých a zabezpečenie drobných ambulantných služieb počas choroby a úrazu.
 • Organizovanie poznávacích výletov za zaujímavými kultúrnymi pamiatkam atď…
 • Na činnosť si privyrábajú organizovaním plesu.
 • Zabezpečenie obecných podujatí.
 • Získavanie zdrojov z rôznych produktov, ktoré samy vyrábajú a ponúkajú, alebo darujú.
 • Rôzne brigády na podporu krajšieho života v miestnej komunite.