Nový miestny spolok SČK

Dňa 31.01.2020 sme spoločnosti členky Územnej rady SČK v Humennom, obnovili  miestny spolok SČK v obci Slovenská Volová.

Za prítomnosti obyvateľov a rodákov obce, bola jednohlasne zvolená za predsedníčku miestneho spolku, pani Valéria Tkáčová.

Hlavným cieľom SČK je chrániť životy, zdravie, dôstojnosť a znižovať utrpenie ľudí v núdzi bez ohľadu na národnosť, pôvod, náboženstvo, alebo politický názor.   Členstvo v SČK je dobrovoľné. Členom  SČK sa môže stať každá fyzická osoba, alebo právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá súhlasí s princípmi a poslaním Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a sĺňa ďalšie popdmienky ustanovené v stanovách. Každý člen si musí zakúpiť každoročne členskú známku v hodnote 2€. Členské známky má vedené v členskom preukaze.

Novému miestnemu spolku Slovenského Červeného kríža v Slovenskej Volovej prajeme veľa úspechov.

 

Za prítomnosti obyvateľov a rodákov obce, bola jednohlasne zvolená za predsedníčku miestneho spolku, pani Valéria Tkáčová.

Ďalšie články