Oceňovanie darcov krvi 2023

Jeden z krásnych a sviatočných popoludní, v spoločnosti vzácnych ľudí. Slovenský Červený kríž 10.11.2023 oceňoval darcov krvi v historickom miestnom kaštieli v Humennom. 🩸

Zlatí a diamantoví darcovia a nositelia medaily prof. Kňazovického boli ocenení za svoju nezištnú pomoc ľudom v núdzi.

Svojou prítomnosťou nás poctili aj primátor mesta Humenné, Miloš Meričko, primárka HTO Nemocnice Svet zdravia v Humennom, Alena Rovňáková a členovia územnej rady SČK v Humennom na čele s predsedníčkou Gabrielou Zavadskou.

Slávnosť samotnému preberaniu plakiet a medailí dodali tóny hudby študentov umeleckej školy MÚZA.

Veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom a dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na organizácii krásneho podujatia.

Ďalšie články