Opatrovateľská služba SČK Humenné

 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné rozširuje poskytovanie sociálnych služieb.

Už od 1.januára 2019 poskytujeme OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

Domáca opatrovateľská starostlivosť (DOS) je profesionálna sociálna služba poskytovaná v prirodzenom domácom prostredí osobám, ktorých stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby je najmenej II, a ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Domácu opatrovateľskú starostlivosť poskytujeme

 • Osamelým seniorom a osobám odkázaných na pomoc inej osoby
 • Rodinám, ktoré potrebujú opatrovateľskú starostlivosť o seniorov a osoby odkázané na pomoc iným osobám
 • Obciam a mestám poskytujúcu opatrovateľskú službu seniorom a osobám odkázaných na pomoc inej osoby

Rozsah poskytovania domácej opatrovateľskej starostlivosti

Zabezpečujeme všetky opatrovateľské úkony
1. Starostlivosť o hygienu

 • osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov),
 • celkový kúpeľ – hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov

2. Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

 • porciovanie stravy, obsluha – prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta, kŕmenie a pomoc pri pití

3. Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

 • sprievod na toaletu,
 • pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
 • účelná očista po toalete,
 • sprievod z toalety,
 • podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),
 • ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),

4. Obliekanie, vyzliekanie

 • výber oblečenia, obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie,

5. Mobilita, motorika

 • sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
 • pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
 • pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),

6. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

 • nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
 • príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
 • donáška jedla do domu,
 • umytie riadu,
 • bežné upratovanie v domácnosti,
 • obsluha bežných domácich spotrebičov,
 • starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
 • starostlivosť o lôžko,
 • vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
 • donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,
 • ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb)

7. Základné sociálne aktivity

 • sprievod (na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, pri záujmových činnostiach)
 • predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,

8. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít

 • potreba dohľadu v určenom čase,
 • potreba neprežitého dohľadu.

Naše opatrovateľky

O Vašich príbuzných sa starajú skúsené a profesionálne vyškolené opatrovateľky. Každá opatrovateľka je držiteľkou:

 • osvedčenia o absolvovaní akreditovaného kurzu z MPSVaR SR , ktoré opatrovateľku oprávňuje poskytovať opatrovateľskú starostlivosť,
 • má podpísanú pracovnú zmluvu s našou organizáciou
 • má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania,
 • má uzavretú dohodu o zachovaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácii pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v rodine

V prípade podrobnejších informácii o domácej opatrovateľskej starostlivosti, alebo ak máte záujem o domácu opatrovateľskú starostlivosť vyplnte formulár a my sa s Vami spojíme.

Cenník:

2  €/ 1 hod. – klienti s posudkom 

 

Opatrovateľská služba SČK Humenné

Ďalšie články