Podporte nás

Darujte prostrednictvom par klikov 

klik na link

https://humenneredcross.darujme.sk/2141/

Slovenský Červený kríž je najstaršia humanitárna organizácia – národná spoločnosť, uznaná vládou Slovenskej republiky, ktorá plní humánne poslanie.

Cieľom našej organizácie je poskytovať pomoc bez ohľadu na národnosť, rasu, náboženské presvedčenie a politické názory. Pomáhame v krízových situáciách, reagujeme na odkázanosť seniorov, vedieme mládež k ochrane zdravia a k správnemu životnému štýlu.

Naša práca v mnohom závisí nielen od našich zamestnancov, ale vo veľkej miere aj od dobrovoľníkov. Svojím finančným príspevkom podporíte organizáciu, s ktorou sa spája posolstvo Henryho Dunanta – ochrana dôstojnosti človeka. Sme odkázaní aj na Vašu finančnú podporu a pomoc.

Venujte nám finančný príspevok na podporu činnosti