Pomáhame potravinami

Pomáhame potravinami

Kaufland Slovenská republika a Slovenský Červený kríž spojili svoje sily a prostredníctvom spoločného projektu  „Pomáhame potravinami“ organizujú celoslovenskú zbierku potravín.

V piatok 10. októbra sa široká verejnosť bude môcť zapojiť a prispieť potravinami pre sociálne slabých v ich regióne. Potraviny budú môcť darovať v každej prevádzke Kauflandu na Slovensku. Je dôležité aby odovzdávané potraviny boli trvanlivé a zároveň sa z nich dalo pripraviť plnohodnotné jedlo.
Čo môžete darovať:

Pri vašich nákupoch v Kauflande si môžete dať do nákupného košíka napríklad niektorú z týchto trvanlivých potravín a po zaplatení odovzdať dobrovoľníkom Slovenského Červeného kríža:

bujón, cukor, cestoviny, čaj, hrach, fazuľa, šošovica, kečeup, kompót, kukurica, lečo, lekvár, mak, mäsová konzerva, med, trvanlivé mlieko, múka, olej, paštéta, puding, ryža, sardinky v oleji, soľ, sušené ovocie, trvanlivé sušienky, …

Tento zoznam je k dispozícii tiež v novinách spoločnosti Kaufland, a taktiež bude k dispozícii priamo v obchodných domoch Kaufland v piatok 10. 10. 2014
Príjemcovia pomoci
Keďže obe spoločnosti majú svoje zastúpenie po celom území Slovenska, potraviny budú smerovať k ľuďom priamo v jednotlivých regiónoch. Potraviny dostanú najmä mnohopočetné rodiny s deťmi, sociálne slabší občania, seniori, núdzni.
Zapojenie dobrovoľníkov

Do celej akcie sa zapojí takmer 500 dobrovoľníkov v rámci celého Slovenska. Toto číslo je vysoké a bez pomoci týchto ľudí, by sme projekt len ťažko vedeli realizovať v takomto meradle. Ich úlohou bude oslovovať nakupujúcich v obchodných domoch Kaufland, budú sa podieľať na zbere potravín, ich následnom triedení a balení do jednotlivých balíčkov. Samozrejme za pomoci dobrovoľníkov budú potraviny aj distribuované.
Pomoc spoločnosti Kaufland Slovenská republika

Spoločnosť Kaufland Slovenská republika  v.o.s. okrem pripravovanej zbierky poskytla 9,5 tony po travín a pripravila 600 potravinových balíkov, ktoré v súčinnosti so Slovenským Čeveným krížom budú v októbri distribuované po celom Slovensku a sú určené pre rodiny s deťmi v sociálnej núdzi. Každá rodina si bude môcť z darovaných potravín pripraviť niekoľko plnohodnotných teplých jedál. Potraviny budú distribuované pri príležitosti Svetového dňa výživy.
História pomoci prostredníctvom potravín v Slovenskom Červenom kríži

SČK realizoval formu pomoci potravinami už počas krízy v 30. rokoch 20. storočia. Reagoval tak na potreby spoločnosti a zriaďoval vývarovne polievok, či distribuoval potraviny do chudobnejších regiónov. Takúto pomoc dokonca organizoval aj pre zahraničie.
Ak sa pozrieme bližšie k súčasnosti, SČK sa pred 13. rokmi inšpiroval inými národnými spoločnosťami a priniesol kampaň „Deň boja proti hladu“. Formou potravín tak pomáhame ľuďom, ktorí aj na Slovensku trpia hladom.
Okrem tejto kampane poskytujú počas celého roka mnohé naše územné spolky stravu pre seniorov v špecializovaných vývarovniach, aj s donáškou priamo domov. Týmto zabezpečujeme pre nich minimálne jedno teplé jedlo denne a v mnohých prípadoch aj jeden z mála sociálnych kontaktov, ktorý osamelí ľudia potrebujú.
Samozrejme, medzi nezabudnuteľné aktivity patrí aj distribúcia potravinových balíčkov.

Stredná zdravotnícka škola sa v piatok zapojí do charitatívnej zbierky potravín v Kauflande.

Ďalšie články