Predsedníčka kontrolnej a revíznej komisie

2001

Predsedníčka kontrolnej a revíznej komisie

Ing. Zuzana Godžáková