Prezident Slovenského Červeného kríža

1725

doc. MUDr.Viliám Dobiáš, PhD

Viliam Dobiáš je lekár záchrannej služby a univerzitný pedagóg v Bratislave a Olomouci. Venuje sa výučbe urgentnej medicíny pre zdravotníckych záchranárov, medikov a lekárov v špecializácii. Okrem toho je inštruktorom Slovenského Červeného kríža a hlavným rozhodcom najväčšej medzinárodnej súťaže záchranárskych tímov. Prvá pomoc a neodkladná prednemocničná starostlivosť sú jeho srdcovou záležitosťou už viac ako 30 rokov. Napísal ako autor a spoluautor 6 učebníc, z ktorých dve vyšli v reedícii a boli preložené do češtiny.

http://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/302227-zachranar-mudr-dobias-nemam-rad-krv-preto-ju-zastavujem/

http://www.mojakrvnaskupina.sk/newsletter/14_preco-darcovia-nevydrzia-bez-darovania-krvi

http://www.pluska.sk/izdravie/relax/novy-prezident-sck-viliam-dobias-konanie-dobra-nie-je-asi-take-atraktivne.html

 

1.Viceprezidentka SČK – PhDr. Helena Kobzová
2.Viceprezidentka SČK – MUDr. Elena Hrbčová

Zastupujúca generálna sekretárka SČK – Ing. Emília Uhrinová, MPH

 

Najvyššia rada SČK
Banská Bystrica – MUDr. Ján Mačkin
Banská Štiavnica – JUDr. Ľuboslava Horváthová
Bardejov – Ľudmila Udičová
Bratislava – mesto – Mgr. Radoslav Vengrin
Bratislava – okolie – Jarmila Koišová
Čadca – PhDr. Mária Kuljovská 
Dolný Kubín – PhDr. Zuzana Kršková
Dunajská Streda – MUDr. Eva Königsmarková
Galanta – MUDr. Michal Hudák, MPH
Humenné – PaeDr. Gabriela Zavadská
Komárno – MUDr. Enikö Radi
Košice – mesto – MUDr. Iveta Marinová, MBA, MPH
Košice – okolie – MUDr. Viera Sochová
Levice – MUDr. Ján Štrbák
Liptovský Mikuláš – MUDr. Marta Voštináková
Lučenec – MUDr. Jozef Murgaš
Martin – MUDr. Monika Štefanová, PhD., MPH
Michalovce – MUDr. Mária Očovská
Nitra – Ing. Edita Spišiaková
Nové Zámky – Zita Lutišanová
Poprad – Božena Kubíková  
Považská Bystrica – MUDr. Ladislav Švejda, CSc. 
Prešov – Ing. Juraj Kopčák
Prievidza – MUDr. Eva Čičmancová
Rimavská Sobota – JUDr. Pavel Piliarik
Rožňava – MUDr. Katarína Kopecká, PhD. 
Senica – PhDr. Emília Potúčková
Snina – Ľubica Lattová
Spišská Nová Ves – MUDr. Mária Popadičová 
Svidník – MUDr. Gabriel Kleban
Topoľčany – MUDr. Albert Hačko    
Trebišov – MUDr. Terézia Konevičová, MPH
Trenčín – MUDr. Milan Masaryk
Trnava – MUDr. Martin Heriban
Vranov nad Topľou – MUDr. František Mrážik
Zvolen – JUDr. Zuzana Ivanová
Žiar nad Hronom – Milan Kalman
Žilina – Mgr. Miloš Michelčík
Mládež SČK – Róbert Zsembera
Vodná záchranná služba SČK – PaedDr. Igor Baran, PhD.
Z titulu svojej funkcie sú členmi Najvyššej rady SČK prezident SČK a viceprezidentky SČK.

 

0