Riaditeľka územného spolku SČK v Humennom

1134http://www.humencanonline.sk/sk/relax/rozhovory-v-adel-cafe-a-inde–/mala-som-tulave-topanky/

PhDr. Silvia Knapiková
Riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného kríža v Humennom od 1.12.2010
Vyštudovala pedagogiku a psychológiu vo vzdelávaní dospelých. Neskôr sa špecializovala na gerontopedagogiku a prácu s ľuďmi s demenciou a Alzheimerovou chorobou. Rigoróznú skúšku skladala na Prešovskej univerzite v Prešove, fakulte humanitných na prírodných vied.

Ďalšie profesné vzdelánie

Svoju pozornosť v činnosti SČK na území mesta Humenné a okolia sústreďuje prevažne do sociálnych aktivít, ktoré sa zameriavajú na konkrétneho človeka žijúceho v domácom prostredí. 

SČK ÚzS Humenné zriadilo od Roku 2011

Prepravnú službu SČK (PS SČK) : – Prepravu si občan objednáva priamo alebo telefonicky cez dispečing Asistenčnej služby SČK so sídlom na humenskej poliklinike.

Požičovňu zdravotníckych pomôcok – ako doplnková služba: – požičiavanie polohovacích postelí, invalidných vozíkov, chodítok na podporu chôdzi a inych zdravotníckych pomôcok. Pomôcky su použité, získané od Maltezkych rytierov

Asistenčnú službu SČK (AS): – sprievodcovské služby pacientov – návštevníkov zdravotníckeho zariadenia, poskytované v rámci polikliniky v Humennom.

Sociálne stredisko SČK –  Špecializované sociálne poradenstvo (SSP SČK)

Call centrum Sociálnej pomoci SČK

Opatrovateľská služba v domácnosti / ADOS SČK /

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom  tel. technológií, je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej situácií, alebo inej obtiažnej životnej situácií, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami.  § 53 zák. 448/2008 Z.z.

Terénna sociálna služba krízovej intervencie – Pomoc pre fyzickú osobu v nepriaznivej sociálnej situácií podľa zákona 448/2008 Z.z. § 24 a § 2 písmena a) a d)

Pomoc týchto služieb ročne využije niekoľko tisíc obyvateľov.

SČK  pracuje prevažne s dobrovoľníkmi a nezamestnanými, ktorých začleňuje do pracovného procesu formou aktivačných prác a v zmysle pomôcť jeden druhému.

SČK ÚzS Humenné vzdeláva deti mládež, učiteľov zdravotníkov a  široku verejnosť v poskytovaní prvej pomoci, v darcovstve krvi, krízovom manažmente a v oblasti humanitárneho prava.

tel. kontakt: 0903 558 932

riaditel.he@redcross.sk

 

01