Slovenská Volová

Predsedníčka miestneho spolku: Valéria Tkáčová