Súťaž mladých zdravotníkov pre základné školy

3785

http://www.humencanonline.sk/sk/aktualne/fotoreport/fotoreport–ucili-sa-zachranovat-zivot/ 

http://www.humencanonline.sk/sk/aktualne/spolocnost/mladi-zdravotnici-nam-davaju-nadej/

 

Súťaž mladých zdravotníkov : 6.5.2016 – o 8. 30 pri CVC Humenné /pri knižnici/

Zloženie súťažných družstiev

Súťaže sa zúčastňujú 5-členné družstvá ( veliteľ + 4 členovia bez náhradníka) vyslané školami, miestnymi spolkami SČK alebo skupinami Mládeže SČK. Družstvá sú zložené zo žiakov základných škôl alebo žiakov osemročných gymnázií v dvoch vekových kategóriách:

DMZ I. stupňa: žiaci 3. až 5. ročníkov ZŠ

DMZ II. stupňa: žiaci 6. – 9. ročníkov ZŠ alebo žiaci 2. – 4. ročníkov 8-ročných gymnázií

Žiaci nemusia byť z jednej triedy ani z jedného ročníka.

 

1/ Vysielajúca organizácia organizátorovi súťaže predloží

a) súpisku družstva vyplnenú a potvrdenú školou, alebo inou vysielajúcou organizáciou,

b) prehlásenie rodičov (zákonných zástupcov) o bezinfekčnosti prostredia a zdravotnej spôsobilosti účastníkov súťaže, nie staršie ako 3 dni,

c) prehlásenie rodičov, že dieťa môže cestovať na súťaž ( platí pre deti do 18 rokov).

2/ Súťažiace družstvo musí sprevádzať osoba staršia ako 18 rokov.

3/ Družstvá MZ I a II súťažia vo vhodnom športovom oblečení. 

Všetko bude zaslane poštou.

 

Testy k nahliadnutiu v prílohe.

 

Stredné školy

Družstvá prvej pomoci mládeže Súťaže sa zúčastňujú 6 – členné družstvá ( veliteľ + 4 členovia a 1 náhradník), vyslané školami, miestnymi spolkami SČK alebo skupinami Mládeže SČK.

 

01