Záznam o výsledku kontroly NKÚ

Záznam o výsledku kontroly NKÚ 

http://redcross.sk//content/images/upload/image-1492104349-58efb49d6de4e.pdf