Zdravotná služba na podujatiach

Poskytujeme zdravotné asistenčné služby na rôznych športových a kultúrnych podujatiach. Tieto služby sú poskytované  kvalifikovaným personálom, ktorý má skúsenosti so zabezpečovaním najrôznejších podujatí . 

Hliadka vykonávajúca zdravotný dozor je vybavená materiálom na ošetrenie mnohých akútnych poranení a neúrazových stavov, ako aj vybavením na meranie krvného tlaku, hodnoty cukru v krvi atď.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať kde Vám poradíme výber zdravotníkov, podľa náročnosti podujatia. Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie.

Možnost priobjednať si aj ukážky prvej pomoci.

vo formáte +4219xxxxxxxx