Jednota rodiny nesmie byť narušená

Skúsenosti zo spájania rodín v čase pandémie

Brusel, 18. júna 2021 – S blížiacim sa Svetovým dňom utečencov, Kancelária Červeného kríža pri EÚ vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa poučili z pandémie koronavírusu a zabezpečili, aby vybavovanie žiadostí o spájanie rodín nebolo ohrozené zatváraním hraníc ani inými obmedzujúcimi opatreniami. V čase, keď európske vlády postupne uvoľňujú reštrikčné opatrenia súvisiace s COVID-19, sú nevyhnutné konkrétne riešenia napomáhajúce spájanie rodín, vrátane osôb, ktoré majú nárok na medzinárodnú ochranu. Je potrebné zjednodušiť postupy a odstrániť administratívne a právne prekážky, ktoré bránia spájaniu rodín.

Od začiatku koronavírusovej krízy, obmedzenie cestovania a iné opatrenia v záujme verejného zdravia, donútili mnoho ľudí žiť v neistote, lebo netušili, kedy znovu uvidia svojich blízkych. Osoby, ktoré majú nárok na medzinárodnú ochranu v Európe, pociťovali prekážky pri spájaní sa so svojimi príbuznými aj predtým. Nanešťastie, COVID-19 ešte zhoršil ich prístup k právu na rodinný život.

Okrem toho, že členské štáty existujúce pravidlá vykladajú reštrikčným spôsobom, sú tu aj praktické prekážky, ktoré spôsobujú, že spájanie rodín v EÚ je zdĺhavý a nebezpečný proces. Sú mu vystavené osoby hľadajúce ochranu a ich rodinní príslušníci, keďže často musia cestovať po nebezpečných trasách, aby sa dostali na miesto, kde spracujú ich žiadosť. Medzi bežné prekážky patrí obmedzený nárok na doplnkovú ochranu, alebo inú formu dočasnej ochrany, ako aj definícia, kto môže byť považovaný za príbuzného.

Zákaz cestovania platil bez výnimiek aj pre ľudí, ktorí cestovali za účelom spojenia rodiny. Hoci im boli udelené víza, ich platnosť často vypršala, alebo bola pozastavená, čo znemožnilo rodinám vstup na územie cieľových krajín. V niektorých prípadoch nebolo možné podať žiadosť, požiadať o posúdenie nárokov, alebo získať aktuálne informácie o stave žiadosti, z dôvodu zatvorenia veľvyslanectiev. Hoci sa veľvyslanectvá postupne otvárajú, musia sa vysporiadať s nahromadenými žiadosťami, čo celý proces zdržuje. Povolení udelených z rodinných dôvodov je bezprecedentne málo a dlhé odlúčenie rodín určite negatívne ovplyvní možnosť spoločenského začlenenia.

Navyšovanie konzulárnych kapacít a spolupráca sú nevyhnuté pre zlepšovanie podmienok na spájanie rodín a zabezpečenie rýchleho spracovania žiadostí. Kľúčovou prioritou by mala byť lepšenia dostupnosť právneho poradenstva, informovanosti a podpory cestovania, čo prispeje k dôstojnejšiemu a účinnejšiemu konaniu vo veciach spájania rodín. 

Počas pandémie zvýšili európske spoločnosti Červeného kríža úsilie, aby sa predchádzalo rozdeľovaniu rodín a zachovávala sa jednota rodiny. Keďže bolo počas pandémie potrebné dodržiavať sociálnu izoláciu dôležité informácie, právne poradenstvo a iné služby boli zabezpečené prostredníctvom telefonátov a video hovorov. Spoločnosti Červeného kríža viedli dialóg aj so svojimi vládami, aby riešili prekážky, s ktorými sa stretávajú žiadatelia o ochranu a ich rodiny.

Viac informácií o práci Červeného kríža v oblasti utečencov a žiadateľov o azyl

Ďalšie články