Hodina o Červenom kríži

Celoslovenská kampaň o medzinárodnej organizácii, ktorá združuje viac ako 97 miliónov členov, dobrovoľníkov a sympatizantov po celom svete. 

Viete, aké udalosti predchádzali vzniku medzinárodného Hnutia, ktoré dnes v 189 národných spoločnostiach vo svete združuje viac ako 80 miliónov členov a vyše 17 miliónov dobrovoľníkov, ktorí venujú minimálne 4 hodiny svojho času ročne pre Hnutie? A že v priebehu posledných rokov naši dobrovoľníci a členovia pomohli vyše 180 miliónom ľuďom v núdzi?  

Kampaň Hodina o Červenom kríži vám priblíži nielen okolnosti vzniku Hnutia, ale aj jeho prácu v súčasnosti. Mladí dobrovoľníci po celom Slovensku v základných i stredných školách, ale aj počas verejných udalostí, priblížia význam organizácie, dôležitosť jej princípov, budú tiež hovoriť aj o možnostiach ako sa zapojiť do dobrovoľníckej činnosti na Slovensku. Kampaň potrvá do 20. februára.