HOLIDAY WITH Slovak Red Cross YOUth

Pozývame širokú verejnosť – mladých ľudí od 14 rokov, členov i dobrovoľníkov Mládeže SČK na HOLIDAY WITH Slovak Red Cross YOUth, mini-kemp Mládeže Slovenského Červeného kríža.

Letný mini-kemp Mládeže Slovenského Červeného kríža

24. – 27. 08. 2015, Chata Lodiar – Počúvadlo, okres Banská Štiavnica

Pozývame širokú verejnosť – mladých ľudí od 14 rokov, členov i dobrovoľníkov Mládeže SČK na HOLIDAY WITH Slovak Red Cross YOUth, mini-kemp Mládeže Slovenského Červeného kríža, kde môžete spoznať mnoho nových mladých ľudí z rôznych kútov Slovenska, prežiť zmysluplne prázdniny a pri tom sa aj vzdelávať. Tento rok sa náš mini-kemp tematicky zameriava na oslavy 50. výročia siedmych základných princípov, ktorými sa naše Hnutie riadi. Pripomíname si ich históriu, význam a využitie v bežnom živote.

Program, ktorý bude postavený na princípoch hnutia (humanita, nestrannosť, …) je prekvapením. Prezradiť môžeme aktivity rozvíjajúce tímovú spoluprácu, nebude chýbať výlet, opekačka, výmena skúseností a nápadov medzi účastníkmi, ale ani zábava, o ktorú sa postará team vedúcich, ktorí majú veľa skúseností v práci s mládežou. Podrobné informácie budú zaslané priamo prihláseným účastníkom v dostatočnom časovom predstihu.

Cena pobytu je 55 €.
Poplatok je potrebné uhradiť do 30. júna 2015 na adresu: 
ÚS SČK, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava, 
č. účtu: 200360008437012/0200 (IBAN tvar: SK09 0200 0200 3600 0843 7012),
variabilný symbol: 1003 
– do poznámky je potrebné uviesť meno/mená účastníkov aby bolo možné platbu identifikovať!

V poplatku je zahrnutá strava 3‐krát denne, ubytovanie, poistenie, preprava účastníkov z miesta spoločného stretnutia (upresníme v pokynoch pre účastníkov včas, pravdepodobne Levice) na miesto pobytu (a späť). V cene je zahrnuté aj prezentačné tričko mládeže pre každého účastníka.

V cene nie je zahrnutá preprava z a na miesto spoločného stretnutia. V prípade neúčasti alebo odvolania dva dni pred akciou účtujeme stornopoplatok vo výške 100 %. Keďže ide o letnú aktivitu, účastnícky poplatok 55 €, ako aj cestu do a z miesta spoločného stretnutia si hradia účastníci sami.

Prihlášku je nutné vyplniť a doručiť poštou najneskôr do 30. júna 2015.

Adresa pre doručenie prihlášky: 
Mládež Slovenského Červeného kríža
Grösslingová 24
814 46 Bratislava

Pridajte sa k nám aj na FACEBOOKu.