Pomáhame potravinami 2019

Na pomoc ľuďom, ktorí žijú v núdzi, sa tento rok vyzbieralo rekordných 72 ton trvanlivých potravín. Zákazníci pritom sami darovali takmer 60 ton potravín a Kaufland prispel ďalšími 12 tonami. Zbierka Pomáhame potravinami, ktorú pripravoval reťazec v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK) po šiesty raz, sa konala 17. októbra pri príležitosti Svetového dňa výživy.

Počas celého dňa mali zákazníci možnosť prispieť časťou svojho nákupu pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť to, čo oni. Darovať mohli akékoľvek trvanlivé potraviny, ktoré následne odovzdali dobrovoľníkom zo SČK. Zapojilo sa ich vyše 16 000 na všetkých predajniach Kaufland po celom Slovensku, čo svedčí o tom, že ľudia chcú pomáhať a stále pomáhajú.

Tohtoročný výsledok zbierky nás úprimne veľmi teší. Z darovaných potravín sa podarilo pripraviť vyše 3 400 balíkov, čo je o 430 balíkov viac ako v minulom roku,“ vyhlásila hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia LangováNiektorí zákazníci sú pravidelnými darcami, no do zbierky sa zapojilo aj mnoho tých, ktorí tak doteraz neurobili. Prispeli nielen zopár produktmi, ale v mnohých prípadoch aj plnou taškou alebo plným vozíkom potravín. „Stalo sa dokonca  aj to, že jedna z našich zákazníčok bola na veľký nákup už deň vopred a potraviny do zbierky priniesla na druhý deň a odovzdala dobrovoľníkom SČK,“ uviedla Langová.

Balíky s potravinami rozdelil ľuďom v núdzi Slovenský Červený kríž. Z každého potravinového balíka si budú môcť pripraviť zhruba 5 až 6 teplých jedál. „Na Slovensku stále žije mnoho ľudí, pre ktorých sú vzácne aj najbežnejšie trvanlivé potraviny, či sú to mnohopočetné rodiny, sociálne slabší alebo napríklad seniori.
Mnohým z nich sme mohli pomôcť práve vďaka solidarite a nezištnej podpore tisícov ľudí,“ povedala generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová Kesegová.

Chceli by sme sa touto cestou poďakovať aj našim zákazníkom, ktorým nebol ľahostajný osud ľudí v núdzi. Je pre nás dôležité, že sme hlavne vďaka nim dokázali opäť pomôcť tisícom ľudí po celom Slovensku v zmysle našej stratégie spoločenskej zodpovednosti s mottom Rozhodujú činy,“ dodala Langová.

Zaujímavosti o zbierke potravín

  • Zbierka Pomáhame potravinami sa koná od roku 2014.
  • Celkovo sa od začiatku projektu Pomáhame potravinami vyzbieralo vyše 281 ton potravín, v ktorých sa pripravilo okolo 14 200 potravinových balíkov.
  • Tento rok sa na zbierke podieľalo 815 dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža, ktorí spolu odpracovali takmer 4 800 dobrovoľníckych hodín.
  • Najviac darovanou potravinou boli cestoviny. Vyzbieralo sa ich takmer 13 ton. Nasledovala múka a ryža, z oboch potravín zákazníci darovali po 9 ton.

Tlačová správa 
október 2019

To, čo je pre jedného samozrejmosť, môže byť pre iného vzácnosť. Pomôžte svojím nákupom tým, ktorí to potrebujú. Zapojte sa s nami a našimi dobrovoľníkmi do potravinovej zbierky 17. októbra vo všetkých predajniach Kaufland.

Zbierka s názvom Pomáhame potravinami sa koná už šiesty raz. Uskutoční sa pri príležitosti Svetového dňa výživy a potraviny ktoré sa v tento deň podarí vyzbierať, uľahčia život rodinám v núdzi, po celom Slovensku.  Šancu prispieť budú mať všetci ľudia dobrej vôle, ktorí si prídu do Kauflandu nakúpiť práve v tento deň a pritom nezabudnú ani na tých, ktorí si nemôžu dovoliť to čo oni. Stačí, keď 17. októbra k svojmu nákupu pridajú niektoré z trvanlivých potravín z odporúčaného zoznamu, a potom ich pri odchode odovzdajú dobrovoľníkom zo Slovenského Červeného kríža.

Pre ľudí v núdzi môžu byť vzácnymi napríklad aj tieto trvanlivé potraviny: zeleninové a mäsové konzervy, ovocné kompóty, múka, ryža, cestoviny, pochutiny, cukor, soľ, trvanlivé mlieko, med a ďalšie.

Červenokrižiaci sa s chudobou stretávajú v teréne denne. Balíky, ktoré z vyzbieraných potravín pripravia, sú určené najmä pre mnohopočetné rodiny, sociálne slabších občanov, seniorov, či iných ľudí, ktorí sa, často nie vlastným pričinením, ocitli v sociálnej núdzi. Podľa štatistík Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v auguste 2019 bolo na Slovensku evidovaných 139-tisíc poberateľov dávok v hmotnej núdzi.

Okrem potravín, ktoré vyzbierajú dobrovoľníci SČK od ochotných zákazníkov, poskytne spoločnosť Kaufland ďalších takmer 12 ton potravín, z ktorých pripraví 700 potravinových balíkov. Tieto balíky budú v spolupráci s dobrovoľníkmi SČK rozdistribuované ľuďom v núdzi po celom Slovensku.

Preukážte súcit ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi a zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami. Nech za Vás rozhodujú činy.