Príbehy pod stromček

http://spolupomozeme.redcross.sk/uvod

Tento rok sme v advente pripravili špeciálnu kampaň, ktorej cieľom je priniesť príbehy plné ľudskosti. Celý december, každý deň od 1. do 24. decembra, sa v rámci projektu SPOLU POMÔŽEME – Príbehy pod stromček, dočítate viac o aktivitách Slovenského Červeného kríža. 

Tlačová správa

Bratislava, 8. december 2017  Slovenský Červený Kríž prináša Príbehy pod stromček Slovenský Červený kríž patrí medzi najaktívnejšie a najväčšie neziskové organizácie na Slovensku. Združuje takmer 60 tisíc ľudí, ktorí pomáhajú aj vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu a len pre pocit, že urobia svet krajším bez ohľadu na národnosť, jazyk, náboženstvo, politiku či názory. Tento rok sme pripravili špeciálnu kampaň, ktorej cieľom je priniesť príbehy plné ľudskosti. Celý december, každý deň od 1. do 24. decembra, sa v rámci projektu SPOLU POMÔŽEME – Príbehy pod stromček, dočítate viac o aktivitách Slovenského Červeného kríža.

„Na stránke spolupomozeme.redcross.sk a na našej Facebookovej stránke každý deň zverejníme jeden príbeh, ktorý vás presvedčí o tom, že pomoc človeku je to najviac, čo môžete urobiť. Za každou jednou pomocou SČK sú konkrétne príbehy ľudí. Ľudí, ktorí boli v danej chvíli bezmocní a nevedeli si pomôcť sami,“ hovorí Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža. Dočítate sa o pomoci pre Maxa, ktorý sa vďaka pravidelnej rehabilitácii po prvýkrát postavil na nohy. Dozviete sa viac o našich dobrovoľníkoch, ktorí sú pravidelnými bezpríspevkovými darcami krvi, školia mládež, pôsobia v záchranných zložkách. Prečítate si príbeh, ako sme pomohli ľuďom bez domova. Dozviete sa o rómskom dievčatku, ktorému sme pomohli začleniť sa do spoločnosti, ako sme pomohli ľuďom po požiari, či seniorom, ktorí sú odkázaní na našu prepravnú službu. „Príbehy sú silné. Niekedy naozaj stačí málo, aby veľké veci fungovali a aj vďaka dobrovoľným príspevkom na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Aj prostredníctvom Príbehov pod stromček by sme sa chceli všetkým srdečne poďakovať a upriamiť pozornosť ostatných na našu rôznorodú činnosť a možnosti ako pomáhať. Budeme radi, ak si naše príbehy prečítate a budete ich zdieľať so svojimi priateľmi. Pomoc je ako bumerang. Každému sa raz vráti, “ dopĺňa Zuzana Rosiarová Kesegová.

Vďaka dobrovoľníkom SČK a príspevkom dokážeme ročne pomôcť vyše 300 tisíc ľuďom. Vydať viac ako 350 tisíc teplých jedál, prepraviť takmer 3000 ľudí odkázaných na pomoc iných. Za rok zorganizujeme stovky mobilných odberov, oceníme vyše 11-tisíc mnohonásobných darcov krvi, v kurzoch prvej pomoci vyškolíme viac ako 20-tisíc ľudí. Poskytujeme sociálne služby krízovej intervencie, ročne vyškolíme takmer 2000 opatrovateliek a opatrovateľov v akreditovaných kurzoch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vďační sme za akúkoľvek pomoc a dobrovoľnú aktivitu. V dnešnej dobe sú veľmi dôležité naše aktivity v krízovom manažmente a humanitárna pomoc. Veľmi nás motivujú aktivity Mládeže SČK zamerané najmä na vzdelávanie detí a formovanie mladých ľudí.

SČK má 37 územných spolkov a takmer 60 tisíc členov.

Pre viac informácií kontaktujte:

Generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža

Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová, sekretariat@redcross.sk

Programová koordinátorka Slovenského Červeného kríža

Ing. Silvia Kostelná, silvia.kostelna@redcross.sk, 0902 934 008

 

Na projekte spolupracujeme s PR agentúrou NEUROPEA.