S malou pomocou k veľkej radosti

Spoločná kampaň Slovenského Červeného kríža, spoločnosti Procter & Gamble a Coop Jednota pomohla pre deti z rodín v hmotnej núdzi vyzbierať 15 000 eur.

Vďaka kampani S malou pomocou k veľkej radosti pomôže Slovenský Červený kríž deťom v hmotnej núdzi

Bratislava, 13. januára 2016 – Spoločná kampaň Slovenského Červeného kríža, spoločnosti Procter & Gamble a Coop Jednota pomohla pre deti z rodín v hmotnej núdzi vyzbierať 15 000 eur. Vďaka celonárodnej iniciatíve S malou pomocou k veľkej radosti Červený kríž zabezpečí starostlivosť pre deti v rôznych kútoch Slovenska.

Cieľom kampane bolo pomôcť deťom z rodín, pre ktoré aj základné veci ako hygienické potreby či teplá voda sú luxusom, ktorý si často nemôžu dovoliť. Podľa údajov Štatistického úradu z EU SILC za rok 2015 sú čísla alarmujúce. Približne 640 000 ľudí na Slovensku žije na hranici chudoby, pričom najzraniteľnejšou skupinou sú práve deti.

Pri svojej práci sa s rodinami žijúcimi v ťažkých podmienkach stretávajú dobrovoľníci Červeného kríža každý deň. „Na Slovensku je, žiaľ, stále veľa rodín s deťmi, v ktorých mnohokrát chýba dostatok základných toaletných a hygienických potrieb, netečie im teplá voda, nemajú dostatok oblečenia, diek či prikrývok. A to sú len niektoré z problémov, ktorým čelia,“ hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Pohodlie domova nie je len o psychickej pohode, deti ovplyvňujú aj hygienické podmienky a materiálne zabezpečenie

V rámci projektu S malou pomocou k veľkej radosti navštívili dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža pred sviatkami materskú školu v Nových Zámkoch. Červený kríž v škôlkach po celom Slovensku pravidelne organizuje aj projekty spojené s osvetou zdravia. Na poslednom stretnutí sa deťúrence učili nielen ako ošetriť popáleniny, ale tiež kreslili, čo pre ne znamená domov a čo im doma nesmie chýbať, aby sa tam cítili príjemne. Samozrejme, pre deti by domov nebol domovom bez ich rodičov, ktorí sú najdôležitejšou súčasťou ich života. Rovnako si však nevedia predstaviť, že by doma nemali obľúbenú hračku, pohodlnú postieľku či farebné zubné pasty.

Pocity istoty, bezpečia a lásky patria k základným psychickým potrebám človeka, ktoré si osvojujeme už od útleho veku. Pre ich uspokojenie potrebuje mať dieťa už od svojho najranejšieho obdobia nielen dostatok zdravej výživy, ale aj hygienických podmienok, v ktorých vyrastá,“ potvrdzuje detská psychologička PhDr. Dagmar Kopčanová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Pre detičky sa vyzbieralo 15 000 eur

Za kampaň sa ako ambasádorka postavila Barbora Rakovská, mamina 6-ročnej Amii. „Mnohí z nás, ktorí automaticky ráno vstaneme a nútime deti umývať si zúbky či sprchovať sa, netušíme, koľko rodín nemá z čoho kúpiť ani len mydlo a nemá ako pustiť teplú vodu. Som rada, že aj svojou maličkosťou som mohla na tento problém upozorniť a pomôcť,“ uzatvára Rakovská.

Do kampane S malou pomocou k veľkej radosti sa mohol zapojiť každý, kto si do konca roka zakúpil vybrané produkty značiek Procter & Gamble v ktoromkoľvek obchode Coop Jednota. Ľudia pomáhali bez toho, aby minuli čo i len cent navyše. Pre detičky sa podarilo vyzbierať 15 000 eur. Prostredníctvom tejto sumy zabezpečí Slovenský Červený kríž starostlivosť deťom po celom Slovensku.

„Deti sa potešia každému darčeku. Minulý rok sme stovkám z nich rozdali hygienické balíčky, toaletné potreby, deky, ruksaky či reflexné predmety. Vďaka partnerom projektu, spoločnostiam Procter & Gamble a Coop Jednota, môžeme opäť pomáhať. Veríme, že aj tento rok prinesieme deťom veľa radosti. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí sa do kampane zapojili,“ dodáva Zuzana Rosiarová.

„Sme veľmi radi, že si toľko zákazníkov vybralo značky P&G. Ich nákupom pomohli opäť o čosi zlepšiť životný komfort detičkám z rodín, ktoré to skutočne potrebujú. Ďakujeme nášmu partnerovi Coop Jednota, ktorý kampaň podporil vo svojich predajniach a v neposlednom rade Slovenskému Červenému krížu, ktorý zabezpečí starostlivosť pre tých najzraniteľnejších,“ uviedla Barbora Kratochvílová, marketingová manažerka pre strednú Európu v spoločnosti Procter & Gamble.

________________________________________________________________________

Tlačová správa z 9. novembra 2016

Slovenský Červený kríž, Procter & Gamble a Coop Jednota spúšťajú novú iniciatívu na pomoc deťom v núdzi.

Bratislava, 9. novembra – Chýbajúce toaletné prípravky, nedostatok hygienických potrieb či prikrývok, to sú len niektoré z problémov, ktorým čelia rodiny žijúce na hranici chudoby. Slovenský Červený kríž, P&G a Coop Jednota spúšťajú celonárodnú iniciatívu “S malou pomocou k veľkej radosti”, aby pomohli tým najzraniteľnejším – deťom, ktorým chýba základné pohodlie domova. Kúpou vybraných produktov značiek P&G ako Pampers, Lenor, Ariel či Gillette v ktoromkoľvek obchode Coop Jednota zákazníci pomôžu Červenému krížu zabezpečiť starostlivosť pre deti po celkom Slovensku. Iniciatíva potrvá až do 31. decembra.

Podľa údajov Štatistického úradu z EU SILC 2015 12,3% (okolo 640 000) obyvateľov na Slovensku žije na hranici chudoby. Najzraniteľnejšou vekovou skupinou sú práve deti do 17 rokov, ktoré sú  vystavené vyššiemu riziku než dospelí a starí ľudia. Ich miera chudoby sa pohybuje na 20,1% a odráža príjmovú situáciu domácnosti, v ktorej dieťa žije. „Minuloročná kampaň, ktorú sme realizovali spolu so spoločnosťou P&G, priniesla deťom veľa radosti. S cieľom zlepšiť deťom pohodlie ich domova sme stovkám z nich rozdali hygienické balíčky, toaletné potreby, deky, ruksaky či reflexné predmety. Na Slovensku je veľa rodín, ktorým takéto gesto pomôže a deti sa potešia každému malému darčeku. Aj tohtoročnou kampaňou chceme prejaviť spolupatričnosť rodinám v núdzi,“ hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Aby sa mohlo pomôcť tým najzraniteľnejším, Červený kríž, P&G a Coop Jednota spúšťajú iniciatívu S malou pomocou k veľkej radosti, ktorú podporila aj Barbora Rakovská, mamina 6-ročnej Amii. „Vytvoriť skutočný domov pre moju dcéru je najdôležitejšia vec v mojom živote. Páči sa mi, že aj takou maličkosťou, akou je nákup bežných výrobkov, môžeme všetci prispieť k vytvoreniu pohodlia domova pre deti, ktoré to potrebujú. Som rada, že môžem byť súčasťou tejto iniciatívy a verím, že sa nás zapojí čo najviac,” vysvetľuje Barbora Rakovská.

Projekt podporila aj detská psychologička PhDr. Dagmar Kopčanová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá zdôrazňuje: „Pocity istoty, bezpečia a lásky patria k  základným psychickým potrebám človeka, ktoré si osvojujeme už od útleho veku. Pre ich uspokojenie potrebuje mať dieťa už od svojho najranejšieho obdobia nielen dostatok zdravej výživy, ale aj hygienických podmienok, v ktorých vyrastá. Akýkoľvek nedostatok jednej zo základných potrieb spúšťa frustráciu, ktorá veľmi negatívne ovplyvňuje zdravý a harmonický vývin dieťaťa.“

Do iniciatívy sa môže zapojiť každý, kto si zakúpi produkty Always, plienky Pampers, prípravky pre vlasovú starostlivosť Head & Shoulders a Pantene, prostriedky pre domácnosť Ariel, Bonux, Lenor, Jar či kozmetiku pre mužov Old Spice a Gillette od dnes až do 31. decembra v ktorejkoľvek predajni Coop Jednota. Z predaja uvedených značiek bude 1% prostredníctvom Slovenského Červeného kríža venované na pomoc deťom po celom Slovensku.

„Procter & Gamble na Slovensku aktívne podporuje mieste komunity, v ktorých žijeme a pracujeme. Aj prostredníctvom iniciatívy, ktorú dnes v spolupráci s Červeným krížom a Coop Jednota spúšťame, P&G pomôže deťom nielen finančne, ale aj svojimi produktmi. Najmladšie deti napríklad dostanú prostredníctvom Červeného kríža zásobu plienok Pampers, ktoré ich udržia v suchu a zaistia im ničím nerušený spánok,“ hovorí Barbora Kratochvílova, Customer & Channel Marketing Leader pre strednú Európu v spoločnosti Procter & Gamble.

Kľúčovým partnerom iniciatívy je Coop Jednota, najstarší maloobchod na Slovensku. COOP Jednota ako najväčší slovenský maloobchodný reťazec si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a preto sa angažuje a pomáha vo viacerých oblastiach, či už prostredníctvom vlastnej nadácie COOP Jednota alebo priamo. Pomoc smeruje do špecializovaných zdravotníckych zariadení, školstva, podpory voľnočasových aktivít a samozrejme ľuďom, ktorí sa ranou osudu dostali do núdze a sú odkázaní na pomoc druhých. Preto sa COOP Jednota zapojila aj do tohto projektu, pretože je príležitosťou nielen pre COOP Jednotu ale pre všetkých, ktorí chcú pomôcť tým, ktorí to potrebujú a zmierniť ich ťažkú životnú situáciu.