Študentská kvapka krvi 2021

Bratislava, 2. december 2021 – vyhodnotenie Študentskej kvapky krvi 2021

27. ročník kampane Slovenského Červeného kríža na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi sa skončil. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí si aj napriek nepriaznivej epidemickej situácii našli a stále nájdu chvíľu na darovanie krvi. Počas piatich týždňov tohtoročnej Študentskej kvapky krvi prišlo do odberových centier 20 816 darcov krvi. Krv nakoniec darovalo 18 384 z nich. Práve počas kampane krv prvýkrát darovalo 2 263 ľudí.  

Kampaň sa verejnosti prihovárala slovami pesničky od Zuzany Smatanovej. Darcovia sa však na sociálnych sieťach podelili aj o ďalšie piesne, ktoré sa im osobne s darcovstvom krvi či zachraňovaním života spájajú. Práve hudba, či zmysluplné texty mnohých z nich sprevádzajú a povzbudzujú pri darovaní krvi. „V týchto zložitých časoch o to viac ďakujeme všetkým darcom krvi, ktorí nám svojím nezištným postojom vlievajú do žíl nádej a energiu,“ povedala Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka SČK. 

Vzhľadom na epidemickú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu pri darovaní krvi naďalej platia prísnejšie opatrenia. Krv je však na Slovensku stále mimoriadne potrebná. Informujte sa preto o aktuálnej situácii a potrebe krvi na najbližšom odberovom mieste vo svojom okolí a darujte krv. Ďakujeme!

Kampaň Študentská kvapka krvi® je zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR. Slovenský Červený kríž ju organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.

Tlačová správa

Bratislava, 15. október 2021 – Študentská kvapka krvi 2021
Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom. Tento rok sa Slovenský Červený kríž inšpiroval slovami piesne od Zuzany Smatanovej a vyzýva k darovaniu krvi. Študentská kvapka krvi tento rok začína 18. októbra a končí 19. novembra.

Kampaň Slovenského Červeného kríža Študentská kvapka krvi sa túto jeseň opäť prihovára verejnosti a pripomína neustálu potrebu dostatočných zásob krvi v našom zdravotníctve. Ľudia, ktorí darovanú krv potrebujú, sú naďalej odkázaní na dobrú vôľu pravidelných darcov krvi.

„Počas roka pravidelne oslovujeme verejnosť a zdôrazňujeme dôležitosť bezpríspevkového darcovstva krvi. Rovnakú tému sa snažíme priblížiť vždy z iného uhla – tentoraz sme sa nechali inšpirovať piesňou speváčky Zuzany Smatanovej. Podajte niekomu pomocnú ruku práve tým, že darujete krv.  A ak už ste darcom alebo darkyňou krvi a poznáte niekoho, kto sa ešte darovať krv neodhodlal, povzbuďte ho. Podajte mu ruku a najbližšie môžete ísť darovať krv spolu“, hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová.

Vzhľadom na epidemickú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu treba aj pri darovaní krvi dodržiavať prísnejšie opatrenia. Prečítajte si tiež aktuálne usmernenia k darovaniu krvi a aktuálne informácie o mobilných odberových výjazdoch.

Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.

Kampaň Študentská kvapka krvi® je zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR.