Svetový deň boja proti AIDS 2014

Prvý december bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň boja proti AIDS a preto Mládež Slovenského Červeného kríža pripravuje už po 
18. krát kampaň Sviečkový pochod.

Prvý december bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň boja proti AIDS a preto Mládež Slovenského Červeného kríža pripravuje už po 18. krát kampaň Sviečkový pochod.

Na Slovensku bola kampaň prvýkrát organizovaná Mládežou SČK v Leviciach už v roku 1997 a postupom času našla svojich priaznivcov a rozširovala sa aj do iných miest – ako na Slovensku, tak aj do ďalších krajín Európy.

Cieľom kampane je demonštrovať solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS, zamerať pozornosť spoločnosti na problematiku HIV/AIDS a súvisiacu stigmatizáciu a diskrimináciu a informovať verejnosť o HIV/AIDS, o spôsobe prenosu a možnostiach ochrany.

Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Prevencia naďalej zostáva jedinou možnosťou, ako je možné šíreniu HIV zabrániť. Práve prevencia je ústrednou témou, na ktorú sa aktivity Mládeže SČK v tejto kampani zameriavajú. 

Do tohtoročnej kampane sa na Slovensku zapojí 19 miest a obcí, v ktorých Mládež SČK organizuje spomínané sviečkové pochody, besedy na školách. Tento rok – po prvýkrát – môžu ľudia, ktorí sa do kampane zapoja, napísať na červený papier aký predsudok majú voči ľuďom žijúcim s HIV. Tieto popísané papieriky sa následne pokrčia a bude z nich poskladaný tvar stužky, ktorá je celosvetovo symbolom boja proti HIV/AIDS a je prejavom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV. Vo viacerých mestách sa bude realizovať aj anketa znalostí o HIV/AIDS.

V Slovenskej republike bola od roku 1985 do 30. septembra 2014 diagnostikovaná infekcia HIV u 577 občanov SR a u 76 z nich sa vyvinuli klinické príznaky AIDS. Z občanov SR išlo o 498 mužov a 79 žien. Väčšina infekcií HIV v SR bola zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi. Najvyšší počet ľudí s HIV je vo väčších mestách, najvyššia kumulatívna incidencia HIV je v Bratislavskom kraji. 
V roku 2013 bol zaznamenaný doteraz najvyšší počet prípadov v jednom kalendárnom roku (83 nových prípadov HIV), v porovnaní s rokom 2012 (50 nových prípadov) došlo k vzostupu vo výskyte prípadov o 66 %. V roku 2014 pokračoval vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie, keď došlo k miernemu vzostupu incidencie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Od 1. januára 2014 do 30. septembra 2014 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 65 nových prípadov HIV, diagnostikované boli 2 prípady AIDS a 2 prípady úmrtí ľudí s HIV.
(zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).

Udalosť na facebook-u. Zúčastni sa…