Svetový deň darcov krvi 2018

Buď tu pre druhých. Daruj krv. Daruj život. Slogan tohtoročného Svetového dňa darcov krvi pripomína hlavné princípy bezpríspevkového darcovstva krvi – solidaritu, úctu, empatiu a lásku k druhým. 

14. jún – Svetový deň darcov krvi je deň, kedy si všetci pripomíname, aké dôležité je darovať krv. Je poďakovaním dobrovoľným, bezpríspevkovým darcom krvi za ich život zachraňujúce darovanie krvi a tiež príležitosťou k zvyšovaniu povedomia o potrebe pravidelného darovania krvi na zabezpečenie kvality, bezpečnosti a dostupnosti krvi či krvných produktov pre pacientov v núdzi. 

Transfúzia krvi a krvných produktov pomáha každoročne ušetriť milióny životov. Môže pomôcť pacientom, ktorí trpia život ohrozujúcimi stavmi, žiť dlhšie a s vyššou kvalitou života, umožňuje komplikované lekárske a chirurgické zákroky. Má tiež dôležitú, život zachraňujúcu úlohu v starostlivosti o matku a dieťa a pri krízovej reakcii na prírodné a človekom spôsobené katastrofy spojené s poškodením zdravia obyvateľstva.

Na Slovensku daruje krv takmer 318 – tisíc ľudí, pravidelných darcov je približne 100 – tisíc. (Zdroj: www.nczi.sk, štatistika za rok 2016)  
Vďaka národným kampaniam SČK Valentínska a Študentská kvapka krvi pribudlo 8 074 prvodarcov do rodiny darcov krvi v roku 2017. 

Svetový deň darcov krvi je podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou, Medzinárodnoui federáciou Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodnou federáciou organizácií darcov krvi a Medzinárodnou spoločnosťou pre krvnú transfúziu.

Heslom tohtoročnej kampane je slogan: Buď tu pre druhých. Daruj krv. Daruj život.

Organizátorom celosvetových osláv je tento rok Grécko a jeho Národná krvná banka. 

Na Slovensku aktivity v rámci Svetového dňa darcov krvi organizuje Slovenský Červený kríž, Národná transfúzna služba SR a hematologicko – transfúzne oddelenia nemocníc SR.

POZVÁNKA NA ODBERY KRVI
Príďte darovať krv počas týždňa, kedy oslavujeme Svetový deň darcov krvi. Od 11. do 14. júna 2018 Slovenský Červený kríž organizuje v spolupráci s územnými spolkami SČK, spoločnosťou Kaufland a divadlami v Žiline, Prešove, Nitre, Komárne, Martine, Banskej Bystrici a Bratislave Divadelnú kvapku krvi. V spomínaných divadlách budete môcť krv darovať od 8:00 do 11:00 hod. Tiež sa konajú slávnosti oceňovania darcov krvi – Slovenský Červený kríž ich ročne ocení vyše 11 – tisíc.

Z histórie darcovstva krvi

14. júna 1868 sa narodil Karl Landsteiner – lekár a nositeľ Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu za určenie systému 4 krvných skupín. Podieľal sa tiež na objavení Rh faktora. Svetový deň darcov krvi si pripomíname od roku 2004.

Ocenení darcovia od roku 1960 do 2017 na Slovensku: 

Bronzová plaketa MUDr. Janského     192 815 darcov krvi
Strieborná                                                     103 321
Zlatá                                                                   41 680
Diamantová                                                       5 413
Medaila MUDr. Kňazovického                     1 566

Za mimoriadny prínos v darcovstve krvi a získavanie nových darcov krvi bolo ocenených 191 darcov krvi pamätnou medailou MUDr. Krišlu.