Svetový deň darcov krvi 2024

Už 20 rokov si 14. júna pripomíname Svetový deň darcov krvi, ktorý vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia. Je to príležitosť poďakovať sa všetkým ľuďom, ktorí po celom svete nezištne darujú tú najcennejšiu tekutinu, aby pomohli zachraňovať životy chorých.

Aj my v Slovenskom Červenom kríži sa chceme poďakovať všetkým pravidelným aj občasným darcom. Zároveň je to pre nás príležitosť poďakovať sa aj všetkým našim zamestnancom a  dobrovoľníkom, ktorí svojou prácou  podporujú rozvoj bezpríspevkového darcovstva krvi na Slovensku.

Naše miestne spolky každý rok organizujú desiatky mobilných odberov, aby mohli krv darovať aj ľudia v odľahlejších regiónoch Slovenska, ktorí vo svojom okolí nemajú odberové centrum. Je to mimoriadne dôležitá súčasť systému, ktorí zabezpečuje stabilné zásoby krvi. Chodíme priamo za darcom – tým mu zabezpečíme vyšší komfort. Nemusí cestovať, zostáva vo svojom známom prostredí a ešte aj získavame motiváciu pre jeho okolie. Mnohokrát sa zapoja aj členovia rodiny alebo kolegovia.

Hoci Slovenský Červený kríž nevlastní odberové centrá a teda krv neodoberá, sme jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá sa venuje výchove k darcovstvu krvi, oceňovaniu pravidelných darcov a náboru nových. Tento rok odštartujeme už jubilejný 30. ročník našich pravidelných kampaní – jesennej Študentskej kvapky krvi a následne na jar 2025 aj Valentínskej kvapky krvi.