Valentínska kvapka krvi 2023 – vyhodnotenie

Si pripravený povedať áno?

Tlačová správa

Bratislava, 16. marec 2023 – Slovenský Červený kríž ukončil 28. ročník kampane Valentínska kvapka krvi. Počas štyroch týždňov sme opäť verejnosti pripomenuli dôležitosť bezpríspevkového darcovstva krvi. Ochotu zapojiť sa do tohtoročnej kampane prejavilo na odberových miestach po celom Slovensku rovných 23 600 ľudí.

Vďaka našej ambasádorke bezpríspevkového darcovstva krvi pani Anete Pariškovej a jej životnému príbehu sme upriamili pozornosť aj na krehkosť zdravia. Ako ľahko a bez varovania sa z darcu krvi môže stať jej príjemca. V rámci kampane sa  preto na niekoľkých odberových miestach prišli darcom osobne poďakovať pacienti, ktorým darovaná krvi v minulosti zachránila život.

V tohtoročnej kampani prišlo do odberových miest Národnej transfúznej služby SR (NTS SR) či na hematologicko-transfúziologické oddelenia nemocníc (HTO) s cieľom darovať krv 23 60 ľudí, z ktorých nakoniec krv darovalo 20 652.  Každý rok sme radi, keď dokážeme priviesť k bezpríspevkovému darcovstvu krvi aj nových ľudí, teda prvodarcov. Tento rok ich bolo presne 2 636 a my veríme, že v tomto šľachetnom konaní  budú pokračovať.

„Kampaňou naša snaha nekončí. Slovenský Červený kríž sa aj naďalej bude snažiť prostredníctvom svojich komunikačných kanálov a sociálnych sietí vzdelávať a povzbudzovať ľudí k bezpríspevkovému darcovstvu krvi. V dnešnom technickom a digitálnom svete je práve takýto akt spolupatričnosti návratom k humanite. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí majú otvorené srdcia a sú ochotní podstúpiť trochu osobného nepohodlia pri darovaní krvi pre dobro svojej komunity a celej spoločnosti,“ uviedla Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Slovenský Červený kríž ďakuje za spoluprácu na kampani všetkým odberovým miestam NTS SR a HTO a všetkým médiám, ktoré upozorňovali na dôležitosť bezpríspevkového darcovstva krvi.

Slovenský Červený kríž sa viac ako 60 rokov venuje osvetovým aktivitám v oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi. Už 28 rokov, vždy vo februári, pripomína kampaňou Valentínska kvapka krvi potrebu pravidelných darcov krvi a neustáleho získavania nových darcov krvi medzi zdravými ľuďmi. Tohtoročná kampaň Slovenského Červeného kríža sa začína 13. februára a potrvá do 10. marca 2023.

Tlačová správa

Bratislava, 9. február 2023

Snáď každý z nás má vo svojom okolí darcu krvi. Alebo naopak, pozná niekoho, kto krv druhého človeka potreboval a tá mu zlepšila zdravie, či doslova zachránila život. A sú medzi nami aj ľudia, ktorí si na vlastnej koži vyskúšali obe strany.

Aneta Parišková ako ambasádorka darcovstva krvi a donedávna aj darkyňa krvi už vyše desať rokov pomáha nielen počas kampaní šíriť myšlienku bezpríspevkového darcovstva krvi. Pred nedávnom sa však pre vážnu chorobu ocitla na opačnej strane, na strane príjemcu krvi. „Vždy, keď som darovala krv, mala som príjemný pocit,  že som niekomu pomohla. Vtedy som si až tak neuvedomovala, že možnosť  darovať krv je vlastne veľké privilégium. Nemôže ju darovať každý. Ja som tú svoju naposledy darovala presne na Valentína, pred tromi rokmi, netušiac, že to bude poslednýkrát v mojom živote. Z  ničoho nič som bola aj ja odkázaná na krv od neznámych dobrodincov. Ľudí, ktorých život doslova závisí od pravidelných darcov krvi, je veľa. Za všetkých cítim veľkú vďačnosť a úctu ku každému človeku, ktorí využije možnosť darovať krv a pomôcť tak pacientom, ktorí ju potrebujú, “ hovorí Aneta Parišková.

„Darovať krv nemôže každý. Sloganom kampane sa pýtame tých, ktorí môžu, či sú na to pripravení,“ vysvetľuje ambasádorka darcovstva krvi a zároveň vyzýva: „Ak môžete, prosím, urobte to. Pacientov, ktorí krv potrebujú, je veľa.“

Kto a ako môže darovať krv?

Krv môže darovať každý zdravý človek, ktorý je starší ako 18 rokov a má hmotnosť nad 50kg. Darovanie krvi trvá približne hodinu a darcovi sa na jeden raz odoberá zhruba 450 mililitrov krvi. Na odber sa nechodí nalačno, je vhodné dať si zdravé raňajky a deň pred odberom dbať na vyváženú stravu a pitný režim. Ako odber prebieha, ako sa treba pripraviť a všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete pred odberom vedieť, sa dočítate na stránke SČK Daruj Krv (redcross.sk).

Kde sú odberové miesta?

Odberové miesta sú skoro v každom väčšom meste, nájdite si to najbližšie. Na niektoré odberové miesta sa treba vopred objednať, inde stačí len prísť počas ordinačných hodín. Zoznam odberových miest nájdete tu: Odberové centrá – Daruj Krv (redcross.sk).


Kampaň Valentínska kvapka krvi® je zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR. Slovenský Červený kríž ju organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.

Slovenský Červený kríž (SČK) je jediná, vládou SR uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky. SČK, ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy, sa riadi podľa Ženevských dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákonom o SČK č. 460/2007 Z. z. 

Slovenský Červený kríž je spolu s ďalšími národnými spoločnosťami v 192 krajinách sveta súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktoré združuje viac ako 100 miliónov členov, dobrovoľníkov a podporovateľov. Toto hnutie je najväčšou svetovou humanitárnou organizáciou, ktorá poskytuje pomoc bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, náboženské presvedčenie a politické názory.