Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca 2022. Verme v silu láskavosti

Tlačová správa


Bratislava, 6. máj 2022 – Dňa 8. mája si ľudia na celom svete pripomínajú Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Svetový deň pripadá na deň narodenia spolutvorcu myšlienky založenia tejto organizácie, Henryho Dunanta. Každoročne upriamuje pozornosť verejnosti na tých, ktorí čelia utrpeniu spôsobenému prírodnými katastrofami, pandémiou či vyostrujúcimi sa konfliktmi, ako aj na tých, ktorí riskujú svoje životy, aby pomohli tým najzraniteľnejším. V dobe, keď nás veľa vecí rozdeľuje, nám práve prejavy ľudskosti a láskavosti pomáhajú ísť ďalej. Buďme ľudskí – #BeHumanKind

Myšlienka zmierňovať utrpenie ľudí stála pri zrode Červeného kríža pred viac ako 160 rokmi a aj v dnešnej dobe je mimoriadne aktuálna. V ostatných mesiacoch sme svedkami ľudského utrpenia u našich bezprostredných susedov.

„Zatiaľ čo naši dobrovoľníci a pracovníci naďalej pomáhajú a poskytujú pomoc a podporu zraniteľným ľuďom žijúcim na Slovensku, nezostávame ľahostajní voči utrpeniu našich susedov z Ukrajiny. Podávame pomocnú ruku tým, ktorí hľadajú bezpečné útočisko v našej krajine. Sme nielen na hraniciach, no už viac ako dva mesiace pomáhame odídencom vo všetkých slovenských regiónoch. A aj vďaka kolegom z Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca spúšťame dlhodobé programy pomoci,“ povedala Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža (SČK).  

Za dva mesiace konfliktu odpracovali dobrovoľníci SČK viac ako 62 718 hodín a odídencom z Ukrajiny poskytli prvú pomoc, zabezpečili psychickú podporu a sociálne poradenstvo, poskytli materiálnu pomoc, asistovali s vybavovaním dokladov či prevozom.

Uprostred týchto neľahkých časov pracovníci a dobrovoľníci Červeného kríža a Červeného polmesiaca na celom svete ukazujú, ako láskavosť zmierňuje utrpenie, prináša útechu a navracia dôstojnosť. „Vzdávame hold všetkým jednotlivcom, ktorí nezištne pomáhajú druhým v núdzi. A aj v období neistoty, strachu  a strát chceme povzbudiť ľudí, aby verili v silu ľudskosti a láskavosti“, dodáva Zuzana Rosiarová Kesegová.

Pri príležitosti osláv Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca prijme prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dňa 6. mája 2022 delegáciu Červeného kríža v Prezidentskom paláci. Pôjde o prvé stretnutie po dvoch rokoch covidovej prestávky.

Hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca združuje Medzinárodný výbor Červeného kríža, Medzinárodnú federáciu Červeného kríža a Červeného polmesiaca a 192 národných spoločností s takmer 15 miliónmi dobrovoľníkov. Podľa odhadov každý 524. človek na svete je dobrovoľníkom Červeného kríža alebo Červeného polmesiaca.

Červený kríž a Červený polmesiac v minulom roku pomohol 688 miliónom ľudí zasiahnutých rôznymi katastrofami a mimoriadnymi udalosťami, 306 miliónom ľuďom poskytol zdravotnícke služby, 126 miliónom zabezpečil čistú vodu a zabezpečil lepšie hygienické podmienky. Sprostredkoval tiež 1,5 milióna telefónnych hovorov a video hovorov medzi rodinami, ktoré boli rozdelené nešťastím, násilím, konfliktmi alebo karanténou, čo predstavuje telefonát každú minútu v roku.


Kontakt pre médiá:
Silvia Kostelná
+421 902 934 008
silvia.kostelna@redcross.sk