Zbierka 2015

Od 4. mája do 17. mája 2015 môžu obyvatelia Slovenska prispievať do pokladničiek Slovenského Červeného kríža a podporiť tak jeho aktivity. Celoslovenská zbierka SČK však bude pokračovať aj ďalej počas roka, na účet SČK môžu záujemci posielať finančné príspevky až do 30. novembra.

V prvých dvoch májových týždňoch – od 4. mája do 17. mája 2015 – budú v uliciach slovenských miest a obcí dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža zbierať dobrovoľné príspevky od obyvateľov Slovenska na podporu aktivít SČK. Práve začiatok mája je pre Červený kríž symbolický, 8. mája si totiž najväčšia humanitárna sieť pripomína Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Verejnou zbierkou chce Slovenský Červený kríž apelovať na celú verejnosť, aby podporila jeho dlhoročnú širokospektrálnu činnosť vo všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom zbierky je vyzbierať finančnú podporu na ďalší rozvoj činností.

AKO SA ZAPOJIŤ

Prispejte od 4. do 17. mája 2015 do pokladničky SČK vo vašom meste či obci alebo pošlite dobrovoľný príspevok do 30. novembra 2015 na účet pomoci SČK:
IBAN SK65 0200 0000 0000 0066 5555
Variabilný symbol: 052015

Finančný výnos celoslovenskej zbierky bude použitý na ochranu zdravia, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, rozvojovú spoluprácu, humanitárnu pomoc a podporu práce s deťmi.

Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

Ak máte záujem pomôcť pri organizácii zbierky, napríklad zapojiť do nej svoju firmu alebo sa stať dobrovoľníkom v uliciach miest a obcí, kontaktujte územný spolok vo vašom okolí alebo napíšte na sekretariat(a)redcross.sk Zbierku môžete podporiť aj umiestnením banera na vašom webe.

Konanie verejnej zbierky povolilo Ministerstvo vnútra SR pod číslom SVS-OVS3-2015/006642 zo dňa 23. februára 2015 a zbierka je zapísaná v registri zbierok pod číslom 000-2015-006642.