Kontakt

Slovenský Červený kríž
ústredný sekretariát

Grösslingová 24
814 46 Bratislava

IČO: 00177466
DIČ: 2020530743
IBAN: SK59 0200 0000 0000 0843 7012

Napíšte nám / Contact us


Ako spracovávame Vaše osobné údaje sa dozviete tu:
https://redcross.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Spolky