Ako pomáhame

Pandémia spôsobená koronavírusom je nová situácia, akú sme ešte nezažili. Učíme sa ako si vzájomne pomáhať. Postihnutých by sme mohli zaradiť do viacerých skupín:

Slovenský Červený kríž sa pripája k iniciatíve pomoci seniorom a iným skupinám obyvateľstva, ktoré to budú potrebovať. Pomoc budú zabezpečovať jednotlivé územné spolky SČK prostredníctvom svojich dobrovoľníkov v spolupráci s príslušnými mestskými a obecnými úradmi.

KOMU je určená pomoc: seniorom, zdravotne postihnutým, osamelo žijúcim, ľuďom v karanténe, ak nemajú blízku rodinu alebo známych, internet pre online nákup, alebo možnosť využiť donášku cez opatrovateľskú službu. Ochotní dobrovoľníci budú pomáhať s jednoduchými úkonmi – distribúciou prípadnej materiálnej pomoci (napr. distribúciou ochranných rúšok), vyzdvihnutím liekov v lekárni, prinesením nákupu, príp., psychosociálnou pomocou (telefonát, rýchle zistenie zdravotného stavu). Neskôr môžu pribudnúť aj iné formy pomoci, väčšina z nich však bude mať sociálny charakter, t. j. zdravotnícke vzdelanie nie je potrebné.

KTO môže pomáhať:

  1. najbližšia rodina: má prvoradú zodpovednosť postarať sa o svojich blízkych. Vy najlepšie viete, čo vaši starí rodičia potrebujú a čo nie. Vám dôverujú najviac. Nech nie sú odkázaní na cudzích ľudí!
  2. Dobrovoľníci: nastupuje v prípade že človek je osamelý, alebo rodina a známi sa nemôžu postarať. Vyškolení dobrovoľníci môžu poslúžiť ak sú dobre organizovaní.

Naše územné spolky pomáhajú:

https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/27786-televizne-noviny/14-teple-jedlo-pre-seniorov

https://www.zpiestan.sk/spravy/cerveny-kriz-chce-pomoct-s-vyrobou-a-distribuciou-rusok/

https://videoarchiv.markiza.sk/video/prve-televizne-noviny/epizoda/28594-prve-televizne-noviny?fbclid=IwAR0vi5HBReEH3_zXIM3TcSvAVWHF9cdinP_ZSDGGf1UUTpeV6ZUaxAwqFQk