Ďakujeme za podporu

Ďakujeme všetkým spoločnostiam, organizáciám a jednotlivcom, ktorí nás v tejto mimoriadnej situácii podporujú.

Ďakujeme za každú materiálnu a finančnú podporu: