Dôležité kontakty

INFOLINKA NÁRODNÉHO CENTRA ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ: 0800 221 234

e-mail:  novykoronavirus@uvzsr.sk

ÚRADY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove – 0917 121 946, bj.epida@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci – 0919 453 544, ca.koronavirus@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne – 0905 239 076, m.varmusova@gmail.com
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede – 0910 459 200, ds.koronavirus@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante – 0907 996 734, ga.epid@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom – 0908 440 174, hn.htc@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne – 0911 305 651, koronaviruskn@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841, koronavirus@ruvzke.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši – 0903 550 420, 0911 236 988, 0903 540 635
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach – 0910 901 129, lv.riaditel@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci – 0905 536 551, 0915 885 813, 0918 601 924, 047/43 235 72, lc.epidemiologia@vzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine – 043/401 29 27, 0902 740 766, 0911 514 878, mt.epid@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach – 0948 518 954, 056/6880 617, 056/6880 621
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915, nr.sekretariat@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch – 035 640 09 97, nz.epid@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade – 0911 635 260, 0903 905 080, 052/772 2604, 052/712 5474, pp.epi@uvzsr.skpp.sekr@uvzsr.skpp.riaditel@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici – 0911 727 930, 042/44 50 233, pb.epid@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi – 046/519 20 26, koronavirus@ruvzpd.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote – 0918 542 763, rs.epid@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave – 0905 439 276, rv.koronavirus@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici – 0907 169 312, se.koronavirus@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi – 0910 118 266
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku – 0910 580 707, sk.epidemiologia@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch – 038/532 63 91, to.epid@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišov – 059/67 24 993, 056/ 38 13 231, 0918 680 305, 0915 577 356, tv.epid@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203, 0917 763 203, tn.covid19@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši – 047/48 30 747, ruvzvk@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou – 0915 783 454
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene – 045/555 23 58, zv.epid@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom – 0911 902 853, zh.epid@uvzsr.epid
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812, 0905 342 818

KONTAKTY NA MINISTERSTVÁ A INŠTITÚCIE

UŽITOČNÉ ODKAZY