Príhovor prezidenta SČK

Milí červenokrižiaci,

viem koľko úsilia ste vyvinuli počas prvej vlny pandémie, ako ste znásobili aktivity SČK a pribrali do repertoáru mnohé nové aktivity, ktoré sme predtým ako organizácia nerobili. Začíname opakovať, čo sme sa naučili. Znova zvýšime počty rozvezených obedov, množstvo nákupov pre seniorov a zraniteľné skupiny obyvateľstva, zapojíte sa do práce v odberových miestach, do asistencie v stacionároch, domovoch, zdravotníckych zariadeniach.

Mnohí budete pracovať vysoko nad rámec povinností ale aj nad rámec dobrovoľníckych aktivít, bez ohľadu na únavu, stres z rizika nakazenia aj nad rámec akýchkoľvek predstáv o nekonečných ľudských možnostiach.

Už teraz som na vás hrdý a ďakujem vám vopred za všetku vynaloženú energiu telesnú a duševnú. Ste hrdinovia už teraz. Prajem vám, aby ste ostali zdraví napriek vyčerpaniu síl, aby ste získané skúsenosti vedeli využiť v budúcnosti na prospech všetkých okolo vás a aj na váš osobný rast. Vaše zapojenie vás všetkých vyzdvihne na podstatne vyššiu úroveň v porovnaní s inými, ktorí sa len sťažujú, kritizujú a vymýšľajú nepravdy.

Ďakujem vám z celého červenokrižiackeho srdca

Viliam Dobiáš

Ďalšie články