50 miest pre dobrý skutok

Kurz prvej pomoci 8 hod. sa uskutočnil u nás v dňoch 26. a 28.7.2021 v rámci projektu „50 miest pre dobrý skutok“ pri príležitosti 50. výročia Coca-coly na našom trhu.

Kurzov sa zúčastnilo 20 pracovníkov / dobrovoľníkov pracujúcich v organizáciách Dorka, n.o. a v Centre pre deti a rodinu Košická Nová Ves. Účastníkov na kurz zorganizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Sme radi, že prišli a mohli si tak prakticky precvičiť poskytnutie prvej pomoci v rôznych reálnych modelových situáciách na vlastnej koži.

Foto: Róbert Belohorský
Foto: Róbert Belohorský
Foto: Róbert Belohorský
Foto: Róbert Belohorský

Ďalšie články