Daruj krv na Gymnáziu svätého Tomáša Akvinského

http://www.redcross.sk/kampane/studentska_kvapka_krvi_

Darovať krv v rámci kampane Študentská kvapka krvi 2014 môžu aj študenti Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3. Mobilný odber krvi na tomto gymnáziu prebehne 6. novembra 2014 od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Darovať krv v rámci kampane Študentská kvapka krvi 2014 môžu aj študenti Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3. Mobilný odber krvi na tomto gymnáziu prebehne 6. novembra 2014 od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Kontakt: Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, 040 01 Košice