Daruj krv na SOŠ aj UPJŠ

http://www.redcross.sk/kampane/studentska_kvapka_krvi_

11. novembra 2014 budú mať študenti k dispozícii hneď dva mobilné odbery krvi. Darovať krv tak budú môcť nie len na Strednej odbornej škole, Ostrovského 1, ale aj na Fakulte verejnej správy UPJŠ, Popradská 66. Odbery krvi prebehnú na oboch školách v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.

11. novembra 2014 budú mať študenti k dispozícii hneď dva mobilné odbery krvi. Darovať krv tak budú môcť nie len na Strednej odbornej škole, Ostrovského 1, ale aj na Fakulte verejnej správy UPJŠ, Popradská 66. Odbery krvi prebehnú na oboch školách v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Kontakty

Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Popradská 66, P.O. Box C-2, 041 32 Košice 1