Kurz laickej prvej pomoci

http://kosice.redcross.sk/kurz_prvej_pomoci

Slovenský Červený kríž Košice-mesto organizuje kvalitné certifikované kurzy prvej pomoci pre jednotlivcov, firmy, školy i pre budúcich vodičov. Kurz prvej pomoci bude pre záujemcov opäť otvorený 18. februára 2015.

Slovenský Červený kríž Košice-mesto organizuje kvalitné certifikované kurzy prvej pomoci pre jednotlivcov, firmy, školy i pre budúcich vodičov. Kurzy umožňujú osvojiť si dôležité teoretické poznatky i praktické zručnosti z oblasti poskytovania prvej pomoci pri závažných život ohrozujúcich stavoch. Kurz prvej pomoci bude opäť otvorený 18. februára 2015.